Websites - Frames

Home > Websites > Wel of geen frames

De frame-techniek was jaren geleden de makkelijkste manier om onderdelen van een website een vaste plek te geven. Ondertussen zijn er in de CSS-techniek betere oplossingen hiervoor beschikbaar.

Het gebruik van frames heeft vooral nadelen. Ik noem er hier twee

  1. Zoekmachines herkennen frames niet. Het kan dan voorkomen dat alleen de home-page via zoekmachines gevonden kan worden en de onderliggende pagina's, die in hetzelfde frame geladen worden, niet.
  2. Je mist het menu (en de kop) wanneer je via een sub-pagina op de website komt. Dit betekent dan vaak dat bezoekers zo weer vertrokken zijn, omdat ze niet veel verder kunnen. Ook is het beeld dat van de website achterblijft bij de bezoeker niet reëel wanneer kop en menu ontbreken.

Verkeerde oplossing
Er zijn veel websites die bezoekers naar de home-page sturen wanneer zij (bijv. door een zoekmachine) via een sub-pagina op de website komen. Deze bezoekers vinden dan vaak niet wat zij zochten en vertrekken weer. De website bleek niet te bieden wat de zoekmachine beloofde....

Goed gebruik
Het voordeel van een "staand" menu is groot. Ook al kan dit ook op andere manieren dan door middel van frames bereikt worden, frames zijn hiervoor wel makkelijk! Daarom is het niet persé nodig om een oude website die frames gebruikt helemaal te vernieuwen.
De nadelen kan je met de volgende oplossing voorkomen.

  1. Zorg dat alle onderliggende pagina's via links met elkaar verbonden zijn. Hierdoor zijn zoekmachines niet afhankelijk van een (onzichtbaar) menu.
  2. Bouw via een dynamisch script de kop en het menu om de onderliggende pagina heen wanneer een bezoeker via zo'n pagina op de website komt. Een dergelijk script heb ik gemaakt voor www.petrusdatheenstichting.nl en kan makkelijk voor elke willekeurige website worden aangepast. Neem contact met me op wanneer je ook zo'n script wilt voor je website.

Zie ook: