Lesmateriaal

Home > overige diensten > lesmateriaal

Sinds 1991 zijn wij betrokken bij het onderwijs. Vrij snel na de eerste start hebben we deelgenomen in diverse projecten methode-ontwikkeling. Hierdoor is een brede ervaring opgebouwd in het samenstellen van lesmateriaal, met name voor het voortgezet onderwijs.

Regelmatig coachen wij leerkrachten die nog niet zo lang actief zijn in het onderwijs, voornamelijk op het gebied van het duidelijk formuleren van opdrachten en toetsen. Het is voor leerlingen in elke vorm van onderwijs van groot belang gebruik te kunnen maken van lesmateriaal dat exact past bij de lessituatie waar het voor bedoeld is. Dit betekent dat opdrachten nauwkeurig en doelgericht geformuleerd moeten worden. Ook toetsen moeten zo in elkaar zitten, dat het resultaat een goed beeld geeft van de kennis en vaardigheden van de leerling.

Goed lesmateriaal betekent ook een doeltreffende inzet van ICT. Een geliefde werkvorm daarbij is de webquest. Met deze vorm kunnen leerlingen een breed palet van vaardigheden trainen. Toch is het samenstellen van een goede webquest geen sinecure. Vooral de uitgangspunten en leerdoelen moeten goed overdacht worden, voordat een leerkracht de opdracht gaat formuleren.

Elke school kent enthousiaste leerkrachten die graag werken met zelf ontwikkeld lesmateriaal. Vaak munt dit lesmateriaal uit in creativiteit en worden ook leerlingen positief geprikkeld in het gebruik ervan. Toch is het ook nuttig om eens te bezien of deze lessen breder ingezet kunnen worden. Het is dan van belang om de lessen zo te formuleren dat elke willekeurige leerkracht het enthousiasme van de samensteller herkent. Dit vraagt naast een goede onderwijservaring ook een stukje afstand. Wij kunnen daarin meedenken.

Interesse?

Wanneer u geïnteresseerd ben in bovenstaande mogelijkheden, neem dan contact met ons op.