Ons gezin

Home > Gezin

Onze drie kinderen, november 2004 Nienke Bastiaan Lidy Wij zijn getrouwd op 18 mei 1995. Wijlen ds. Westrate gaf ons bij de bevestiging van ons huwelijk Ps. 25 : 4 en 5 mee.

HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils;
U verwacht ik de ganse dag.

Uit de hand van God hebben we drie kinderen ontvangen. Klik op de foto of op de namen van de kinderen om hun eigen foto-selectie te zien.

Bastiaan, geboren 1 mei 1996.

Lidy, geboren 26 januari 1999.

Nienke, geboren 9 september 2003.